Monday, 26 October 2009

Free Tjostolv Moland and Joshua French


http://www.freefrenchandmoland.com/

Velkommen!

© Beskyttet av Lov om Åndsverk

Joshua French og Tjostolv Moland ble 8. september 2009 dømt til døden 5 ganger i en kongolesisk militærdomstol. De ble dømt kun på grunnlag av indisier og to vitner som slapp å avlegge ed. Vitnene ble omgjort til ”informanter” av retten, fordi de også krevde erstatning av de to drapsdømte nordmennene. Nordmennene hadde under store deler av rettsaken ingen tolk, og en gang i blant en svært dårlig tolk. De skjønte svært lite av hva som ble sagt. På grunn av dårlig tolkning, forhåndsdømming og tillatelse av uriktig bevisføring, valgte Joshua og Tjostolv å forholde seg tause under rettsaken, som de selv kalte ”en mock trial”.


De to nordmennene ble dømt til døden for:


*Spionasje for Norge,
*drap,
*drapsforsøk,
*dannelse av ett kriminelt forbund,
*væpnet ran.


I tillegg fikk Tjostolv 20 års fengsel for:


*Ulovlig besittelse av våpen.

Rettsaken foregikk over 4 uker, og var en farse. Beviser som ble fremvist var blant annet kart, kompass, turutstyr, ID-kort fra det norske forsvaret, ID-kort fra SIG, bilder av to kvinner, ett bilde av en norsk pressefotograf som peker på ett kart over Afrika, og diverse andre bilder. Også ett bilde hvor Tjostolv vasker blod ut av bilen skal være ett bevis på drap. Den døde sjåføren Abedi Kasongo ble aldri obdusert.


Tjostolv og Joshua har hele tiden forklart at de ble overfalt av røvere/milits den kvelden sjåføren Abedi Kasongo ble drept, og at de to kom seg unna. De ble senere arrestert. En ankesak skal etter planen starte opp den 13. oktober 2009.


Vi i familiene til guttene har ingen tiltro til at denne rettsaken skal bli noe bedre enn den første. Blant annet fordi det ikke er tillatt å komme med nye bevis, som kan vise at de er uskyldige.

1 comment:

christin.hoiseth@gmail.com said...

Kjære Joshua og Tjosdolv og familiene deres!

Vi har fått så mange tegn på HÅP om at dere snart slipper fri fra fengselet. En visshet inni oss over det vi ennå ikke ser. Flere og flere oppdager jo at hele rettsaken - ja, begge rettsakene var en farse og et spørsmål om å presse ut flest mulige penger. Og så ser verden at dere har godhet for medfangene rundt dere og ønsker såper i julegave til dem. Alle de gode tingene som dere sprer rundt dere, må bære frukt veldig snart. Vi venter og venter med håp, utålmodige etter at dere skal komme hjem til Norge i trygghet og fri fra all mistanke og dom. Gud må ha en svært spesiell mening med deres liv etter alt dere har vært igjennom og siden englene har beskyttet dere gang på gang. Kjære Joshua, du blir tydeligere for oss og sterkere for hver gang vi opplever deg i pressen. Vi som har kjent deg siden du var liten gutt og tenker og ber for deg hver dag og natt i hjertene våre, ikke mist motet. Vi ber for hjertet ditt og tanker og følelser hele tiden, og for at dere begge må beskyttes mot sykdom. Det er godt å vite at Tjosdolv er friskere! Vi ber lyset og håpet i Jes.9 for dere begge om at det folket som vandrer i mørket får se et stort lys, over dem som bor i skyggelandet stråler lyset frem. Du lar dem juble høyt og gjør gleden stor...for åket som tynger folket, stangen over nakken på det og staven som driveren brukte, har du brutt i stykker. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt.Herreveldet er lagt på Hans skulder og hans navn skal være Underfull Rådgviver, Veldig Gud...Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og til evig tid. Herren, Allhærs Gud skal gjøre dete i sin brennende iver. Vi takker for at Du skal gjøre dette, Gud, og føre guttene ut av fangenskapet og til frihet og rettferdighet. Vi ber også for begge familiene - hold motet oppe hos dem alle til DAGEN kommer. Gud, vi ber. Hør vår bønn. kjærligste hilsener og oppmuntringer fra Christin og Arne