Sunday, 29 November 2009

Nettmøte med Kerry Cook


Tidligere dødssdømte Kerry Cook svarer på dine spørsmål under nettmøte hos VG Nett kl 14.00 i dag. Og Norgesturnéen fortsetter.


Kerry Cook satt 22 år på dødscelle og ventet på å bli henrettet for et mord han ikke hadde begått. Det er nå ni år siden han slapp ut. Hvert ledige minutt av tiden i frihet bruker han til å fortelle historien sin og kjempe mot dødsstraff.
Kerry Cook har allerede besøkt Trondheim, han ble intervjuet på Skavlan på fredag og i kveld skal han åpne en utstilling om dødsstraff i Oslo. I morgen går turen til Stavanger og Bergen.

Dersom du ikke får mulighet til å treffe ham i løpet av den omfattende Norgeturnéen, får du sjansen til å stille Kerry spørsmål direkte på VGs nettmøte klokka 14.00 i dag.

Les deg opp på historien til Kerry i forkant av nettmøtet, i reportasjen Døden er grønn som dollaren fra siste utgave av AmnestyMagasinet, eller på Kerry Cooks egen nettside www.chasingjustice.com

Se resten av programmet i Oslo, Stavanger og Bergen.

------------------------------translated-----------
Former death row Kerry Cook answers your questions during your meeting with VG Nett at 14.00 today. And Norway tour continues.

Kerry Cook was 22 years on death row waiting to be executed for a murder he did not commit. It is now nine years since he dropped out. Every available minute of time in the freedom he uses to tell his story and the fight against the death penalty.
Kerry Cook has already visited Trondheim, he was interviewed on Skavlan on Friday, and tonight he will open an exhibition about the death penalty in Oslo. Tomorrow, the trip to Stavanger and Bergen.

If you do not get the chance to meet him during the extensive tour Norway, you get the chance to ask Kerry questions directly on the VG's online meeting at 14.00 today.

Read up on the history of Kerry ahead of this meeting, in the story "Death is green like the dollar from the last edition of the Amnesty magazine, or on Kerry Cook's own website www.chasingjustice.com

See the rest of the program in Oslo, Stavanger and Bergen.


Source(www.amnesty.no)

No comments: